مشاهده همه 12 نتیجه

خرچنگ

180,000 تومان

شاه میگو

530,000 تومان550,000 تومان

ماهی سرخو

360,000 تومان380,000 تومان

ماهی شانک صورتی

240,000 تومان260,000 تومان

ماهی شعری

230,000 تومان250,000 تومان

ماهی شوریده

410,000 تومان430,000 تومان

ماهی قباد

260,000 تومان280,000 تومان

ماهی مرکب

450,000 تومان480,000 تومان

ماهی هامور برتام

270,000 تومان290,000 تومان

مواد آماده قلیه

85,000 تومان

میگو درشت(صورتی بوشهر)

340,000 تومان360,000 تومان

میگو پلویی

260,000 تومان280,000 تومان