مشاهده همه 12 نتیجه

خرچنگ

140,000 تومان

شاه میگو

460,000 تومان480,000 تومان

ماهی جش سفید

155,000 تومان175,000 تومان

ماهی سرخو

280,000 تومان300,000 تومان

ماهی شانک صورتی

185,000 تومان205,000 تومان

ماهی شعری

175,000 تومان195,000 تومان

ماهی شوریده

260,000 تومان280,000 تومان

ماهی قباد

230,000 تومان250,000 تومان

ماهی مرکب

370,000 تومان390,000 تومان

ماهی هامور برتام

210,000 تومان230,000 تومان

مواد آماده قلیه

65,000 تومان

میگو درشت(صورتی بوشهر)

250,000 تومان270,000 تومان