مشاهده همه 12 نتیجه

خرچنگ

120,000 تومان

شاه میگو

330,000 تومان350,000 تومان

ماهی جش سفید

145,000 تومان165,000 تومان

ماهی سرخو

220,000 تومان240,000 تومان

ماهی شانک صورتی

165,000 تومان185,000 تومان

ماهی شعری

155,000 تومان175,000 تومان

ماهی شوریده

260,000 تومان280,000 تومان

ماهی قباد

175,000 تومان195,000 تومان

ماهی مرکب

300,000 تومان320,000 تومان

ماهی هامور برتام

175,000 تومان195,000 تومان

مواد آماده قلیه

55,000 تومان

میگو درشت(صورتی بوشهر)

230,000 تومان250,000 تومان