ماهی صادراتی جنوب

مشاهده همه 12 نتیجه

ماهی جش سفید

155,000 تومان175,000 تومان

ماهی راژگو

310,000 تومان330,000 تومان

ماهی سرخو

280,000 تومان300,000 تومان

ماهی شانک سفید

220,000 تومان240,000 تومان

ماهی شانک صورتی

185,000 تومان205,000 تومان

ماهی شعری

175,000 تومان195,000 تومان

ماهی شوریده

260,000 تومان280,000 تومان

ماهی شیر ماهی

260,000 تومان280,000 تومان

ماهی قباد

230,000 تومان250,000 تومان

ماهی هامور برتام

210,000 تومان230,000 تومان

مواد آماده قلیه

65,000 تومان

مواد ماهی شکم پر(حشو)

75,000 تومان