ماهی صادراتی جنوب

مشاهده همه 12 نتیجه

ماهی جش سفید

195,000 تومان215,000 تومان

ماهی راژگو

430,000 تومان450,000 تومان

ماهی سرخو

360,000 تومان380,000 تومان

ماهی شانک سفید

260,000 تومان280,000 تومان

ماهی شانک صورتی

240,000 تومان260,000 تومان

ماهی شعری

230,000 تومان250,000 تومان

ماهی شوریده

410,000 تومان430,000 تومان

ماهی شیر ماهی

330,000 تومان350,000 تومان

ماهی قباد

260,000 تومان280,000 تومان

ماهی هامور برتام

270,000 تومان290,000 تومان

مواد آماده قلیه

85,000 تومان

مواد ماهی شکم پر(حشو)

85,000 تومان