ماهی صادراتی جنوب

مشاهده همه 12 نتیجه

ماهی جش سفید

145,000 تومان165,000 تومان

ماهی راژگو

280,000 تومان300,000 تومان

ماهی سرخو

220,000 تومان240,000 تومان

ماهی شانک سفید

185,000 تومان205,000 تومان

ماهی شانک صورتی

165,000 تومان185,000 تومان

ماهی شعری

155,000 تومان175,000 تومان

ماهی شوریده

260,000 تومان280,000 تومان

ماهی شیر ماهی

220,000 تومان240,000 تومان

ماهی قباد

175,000 تومان195,000 تومان

ماهی هامور برتام

175,000 تومان195,000 تومان

مواد آماده قلیه

55,000 تومان

مواد ماهی شکم پر(حشو)

65,000 تومان